Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Responsable Tractament
Empresa: FUNDACIO PRIVADA CLAU - G61936340
Direcció: CARRER DR. TRUETA, S/N - (08490) TORDERA
Contacte: protecciodedades@teatreclave.cat - 937650572

Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en FUNDACIO PRIVADA CLAU tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
Informació comercial mitjançant correus electrònics des de la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar unes correctes mesures de seguretat i tractament adequats al RGPD de la pròpia plataforma
Prestar-los un servei
Publicació de dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
Realització de cobrament mitjançant TPV
Realització d'enquestes de satisfacció.
Registre dels cursos/formacions realitzades
Tractament de dades per a cursos i formacions

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

Consentiment inequívoc

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

A altres responsables del tractament
Impremtes
Tutors legals de l'afectat

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIO PRIVADA CLAU estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. FUNDACIO PRIVADA CLAU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través de l'enllaç:

 • POLÍTICA PRIVACITAT [+]
 • Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRER DR. TRUETA, S/N - (08490) TORDERA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

  Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

  Política de cookies

  Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç:

 • POLÍTICA COOKIES [+]

 • CONTACTE
  TEATRE CLAVÉ Plaça de Miquel Martí i Pol s/n 08490 Tordera Tel. 93 765 05 72 clave@teatreclave.cat Política de privacitat
  Facebook Youtube Twitter Issuu RSS